Garantie

Voordat je opdracht geeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden wil je er uiteraard zeker van zijn dat het schilderwerk goed en duurzaam wordt uitgevoerd.

Wij bieden 3 jaar garantie op het schilderwerk zodat je verzekerd bent van vele jaren plezier van je investering.

Uiteraard komen er in de praktijk omstandigheden voor, waarbij er minder of zelfs geen garantie kan worden gegeven. Denk aan constructie fouten, ouderdom of een ongeschikte ondergrond. In de offerte fase zal dit met u worden besproken en/of in de offerte worden vermeld.

De garantievoorwaarden die wij hanteren zijn die van onze verf leverancier Sigma. Daarmee garanderen wij:

1:

Dat eventuele gebreken, die verband houden met de uitgevoerde werkzaamheden, zullen worden verholpen op de voorwaarden van het garantiecertificaat, mits binnen de garantietermijn.

2:

Dat het uitgevoerde schilderwerk voldoende bescherming zal bieden voor de ondergrond en niet op een schadelijke wijze zal verweren.

3:

Dat het aangebrachte verfsysteem niet op hinderlijke wijze zal verkleuren of afpoederen.

4:

Dat het uitgevoerde schilderwerk wordt aangebracht met behulp van een correct applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

5:

Krimp- en/of zet-scheuren en zaken als gevolg van werking van de ondergrond vallen niet onder de garantie.

De garantie betreft een aflopende garantietermijn van 3 jaar op de kwaliteit van het schilderwerk en de kwaliteit van de toegepaste producten als overeengekomen in de offerte. Deze voorwaarden gelden zowel voor garantie schilderwerk buiten als voor garantie schilderwerk binnen.